• Creëer gezonde leeromgeving voor leerkracht & leerling door goede akoestiek & geluidsisolatie
 • Creëer gezonde leeromgeving voor leerkracht & leerling door goede akoestiek & geluidsisolatie
 • Creëer gezonde leeromgeving voor leerkracht & leerling door goede akoestiek & geluidsisolatie
 • Creëer gezonde leeromgeving voor leerkracht & leerling door goede akoestiek & geluidsisolatie

Een gezonde leeromgeving door goede akoestiek!

 • akoestisch comfort voor leerkracht & leerling
 • onlosmakelijk voor gezonde leeromgeving
 • budgetvriendelijke oplossingen
 • kleurrijk & speels
 • akoestiek & esthetiek
 • volgens brandeisen

Slechte akoestiek leidt tot leerproblemen, gehoorschade, ...

Stemproblemen, stress, concentratiestoornissen, slechte hoorbaarheid, hoofdpijn, ... zijn zaken waar leerkrachten en leerlingen dagelijks mee geconfronteerd worden. Voor een groot deel is de oorzaak terug te vinden bij slechte akoestiek in en rond klaslokalen. 

Creëer een gezonde leeromgeving voor leerkracht & leerling adhv goede akoestiek & geluidisolatie.

Akoestisch comfort is onlosmakelijk verbonden met het gezonde binnenklimaat van klaslokalen en andere ruimtes.

Reactie na de uitvoering van akoestische verbeteringswerken met Plano-S in de kleuterklas in de VITA et PAX school, Antwerpen:
"Het verhoopte resultaat is bereikt: De 'nagalm" is grotendeels bedwongen en de klastitularis is erg tevreden. Het eindresultaat is voor ons prima en ik moet u hiervoor nogmaals oprecht danken voor het gedane voorstel." (Geo Neyt, Architect, Mede verantwoordelijke schoolgebouwen, lid van het Schoolbestuur)
Goede akoestiek in een klaslokaal

Akoestische oplossingen

Welke criteria hanteert u om de juiste oplossingen te kiezen voor uw school & klaslokaal?

  • Afmetingen ruimte: hoe groot & hoe hoog is uw klaslokaal, welke vorm heeft die? Hoeveel vlakken reflecteren geluid.
  • Bezetting ruimte: hoeveel leerlingen zitten er minimum / maximum / gemiddeld in de klas?
  • Nagalmtijd? Wat is de huidige en de te behalen nagalmtijd? Consulteer hiervoor zeker de Belgische norm NBN S-01-400-2. Een akoestische studiebureau kan ingeschakeld worden om hiervoor een akoestisch rapport op te stellen.
  • Aanwezige materialen aan wand/plafond/vloer: veel beton, glas, hout? Elk materiaal heeft zijn eigen geluidabsorberende kwaliteiten.
  • Functie ruimte: standaard leslokaal, praktijklokaal, computerlokaal, studieruimte, etc.?
  • Vereiste eigenschappen: robuustheid (komen panelen binnen bereik leerlingen), hygiëne (allergieën), etc.
  • Andere geluidbronnen? Zijn er andere geluidbronnen aanwezig die bijdragen tot het geluidsniveau?
  • Brandeisen van de ruimte?
  • Interieur & esthetische voorkeuren? Bijvoorbeeld: Onopvallend integreren in interieur, kleuraccenten aanbrengen, speelse vormen, etc. 
  • Budgettaire beperkingen?
Akoestische budget oplossingen voor klaslokalen: Balance plafondeiland

Met deze informatie bent u in staat om de meest geschikte oplossingen te kiezen, aangepast aan uw ruimte & situatie. 

Veel geplaatste oplossingen in klaslokalen zijn:

Ook de geluidoverdracht tussen aangrenzende ruimtes is belangrijk!

Probleem: schrappen/fout inschatten van akoestiek in bouwplan

Vaak worden om budgettaire redenen akoestische toepassingen op het laatst uitgesteld/geschrapt uit bouwplannen, waardoor gebruikers van de lokalen geconfronteerd worden met akoestische problemen nadat de werken afgerond zijn.

(voorbeeldsituatie: akoestische problemen bij nieuwbouw school Vliermaalroot, Kortessem)

 • Indien het akoestische luik niet van bij de start van verbouwingen wordt toegepast, wordt het enorm moeilijk om achteraf a.d.h.v. "quick fixes" de zaalakoestische eisen, vastgelegd in de Belgische norm, te halen. 
 • Daarnaast stijgen de kosten exponentieel wanneer men achteraf met akoestische oplapmiddeltjes moet opdraven
 • Akoestische Toepassingen - Scholen - Klaslokaal
 • Akoestische Toepassingen - Scholen - Klaslokaal
 • Akoestische Toepassingen - Scholen - Klaslokaal
 • Akoestische Toepassingen - Scholen - Klaslokaal
 • Akoestische Toepassingen - Scholen - Klaslokaal
 • Akoestische Toepassingen - Scholen - Klaslokaal
 • Akoestische Toepassingen - Scholen - Klaslokaal
 • Akoestische Toepassingen - Scholen - Klaslokaal
 • Akoestische Toepassingen - Scholen - Klaslokaal
 • Akoestische Toepassingen - Scholen - Klaslokaal
 • Akoestische Toepassingen - Scholen - Klaslokaal
Nieuws

Geluidsisolatie voor een (muziek)studio: akoestische oplossingen

Klaar voor een (thuis)studio om muziek, voice-overs of podcast op te nemen? Dan is een goede akoestiek essentieel! Ontdek de mogelijkheden hier.

Lees verder
Meer productnieuws
Nieuws

Akoestische oplossingen voor coworking spaces

Coworking spaces zijn de toekomst. Steeds meer bedrijven kiezen voor minder overhead, meer flexibiliteit. Daar horen akoestische oplossingen op maat bij.

Lees verder
Meer productnieuws